De iPad en de werkkostenregeling 23-05-2015
BRON: Elsevier / FiscaalTotaal


Belastingdienst en RTL kunnen het al jaren niet eens worden of de iPad aangemerkt moet worden als een 'telefoon, internet en andere communicatiemiddel' in de zin van artikel 15b, eerste lid, onder f Wet LB of als 'computers en dergelijke apparatuur' in de zin van artikel 15b, eerste lid, onder s Wet LB.

Tegenwoordig, onder de werkkostenregeling, zou een dergelijke kwalificatie niet van belang zijn voor de vraag of er sprake is van een computer of telefoon. Het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets is verdwenen door (beperkte) invoering van het noodzakelijkheidscriterium. Voor de zakelijke iPad zal dus niet langer de 'zakelijke gebruikseis' gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.

 

Dit betekent overigens niet dat er over de iPad onder de werkkostenregeling géén discussie kan ontstaan met de inspecteur. In hoeverre de iPad 'noodzakelijk' is kan namelijk een discussiepunt zijn.

Noodzakelijkheidscriterium

Er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium als:

  • de voorziening volgens het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
  • de werkgever de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer;
  • de werknemer de voorziening teruggeeft of de restwaarde van de voorziening terugbetaalt als hij deze naar het redelijke oordeel van de werkgever niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking. Dat is bijvoorbeeld het geval bij functiewisselingen of als een werknemer uit dienst treedt.

 

Naast het discussiepunt of de verstrekte iPad wel of niet noodzakelijk is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, zou er nog een ander probleem zijn onder de werkkostenregeling. RTL heeft geen afspraken gemaakt met de werknemers over het gebruik van de iPads. Bij ontslag hoeft een ter beschikking gestelde iPad niet te worden ingeleverd. Hiermee zou niet worden voldaan aan een essentiële voorwaarde van het noodzakelijkheidsvereiste in de werkkostenregeling.

Wil je ons iets laten weten?

Heb je een opmerking, suggestie of vraag over onze service of onze website, voel je dan vooral vrij ons dit te laten weten!

Neem contact met mij op:
Niet nodig       Per telefoon       Per e-mail

Feedback