Stagiaire in dienst? Nog 2 weken om subsidie aan te vragen! 06-09-2018
TAGS
Personeelskosten
Belastingadvies
Lonen


Stagiaire in dienst? Of denk je er over na een stagiaire in dienst te nemen? In sommige gevallen is het mogelijk om in het kader van Praktijkleren een subsidie aan te vragen.

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student of voor loon en begeleiding van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

 

Subsidie voor het studiejaar 2017-2018 kunt u aanvragen van 2 juni 9.00 uur tot en met 17 september 2018 17.00 uur. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in die categorie.

 

Om recht te hebben op de subsidie, moet je aan een aantal eisen voldoen. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

Je biedt begeleiding aan:

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen;
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's).

 

Zie ook: https://www.ondernemersplein.nl/subsidie/praktijkleren/ 

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belasting- of hypotheekadvies? Neem gerust contact op met één van onze Finanseurs.
Wil je ons iets laten weten?

Heb je een opmerking, suggestie of vraag over onze service of onze website, voel je dan vooral vrij ons dit te laten weten!

Neem contact met mij op:
Niet nodig       Per telefoon       Per e-mail

Feedback